Privacybeleid

Door uw persoonsgegevens in te vullen geeft u Diet Center Group BV, Verbrandhofstraat 102 – 9300 Aalst en ondernemingsnummer BE0478827137 (hierna DCG genoemd) ** toestemming om u te contacteren en op regelmatige basis nieuwsupdates te sturen, u op de hoogte stellen van promoties, u uit te nodigen voor evenementen en u gepersonaliseerde advertentieboodschappen te tonen.

Uw gegevens worden steeds met zorg behandeld. U kan uw gegevens steeds opvragen, inkijken en wijzigen. De toestemming om u te contacteren kan u ook te allen tijde zelf intrekken. Dit kan u doen door uzelf uit te schrijven a.d.h.v. een uitschrijflink die in elke mail voorzien is of door te mailen naar info@proteinedieet.be

DCG kan uw persoonsgegevens verder aanvullen, vervolledigen en verrijken met gegevens die openbaar en publiek zijn. In bepaalde gevallen kan DCG hiervoor ook beroep doen op derde partijen.

DCG blijft u contacteren tot u uw toestemming hiervoor intrekt en bewaart uw gegevens niet langer dan nodig om de hierboven vermelde marketingacties uit te voeren of tot u vraagt om uw gegevens te verwijderen.

U kan zich bij klachten steeds wenden tot info@proteinedieet.be of bij de toezichthoudende overheid: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

U dient dit privacy statement ter aanvulling te beschouwen van het algemene privacybeleid zoals beschreven op https://www.proteinedieet.be/nl/disclaimer